SSE | Könyv | DVD
 

  Felhasználónév:
  
  Jelszó:
  
   

Felhasználók: 612

Könyv ajánló: lelekalapitvany.hu

Segítő tényezők a spirituális úton

A spiritualitás nincs rítusokhoz vagy dogmákhoz kötve. Gyakorlati iskola, amely révén átléphetjük a testtudatot, és fölismerjük: lelkek vagyunk. Természetesen szükség van a hozzáértő Tanítóra, e terület szakemberének vezetésére.

Hazur Baba Sawan Singh és Sant Kirpal Singh tökéletes tudományként tárták elénk a szentek és misztikusok ősrégi, szent tudását. Ez a legtermészetesebb út. Nem követeli meg tőlünk, hogy elhagyjuk családunkat, munkánkat, otthonunkat, vallásunkat vagy a közösséget, amelybe beleszülettünk. Megtanuljuk, hogyan éljünk, a lótuszvirághoz hasonlóan kötetlenül e világban. Annak gyökerei is az iszapos vízben vannak, és a virág mégis makulátlan tisztasággal lebeg felette.

A benső tapasztalatok nem csupán a régi korok embereinek kiváltságai. Bárki megszerezheti őket, aki akarja, és átélheti a lélek valóságát. A spirituális tudatossághoz vezető lépések egyszerűek. A meditációt bármilyen bőrszínű, vallású, nemzetiségű, szegény vagy gazdag ember egyaránt gyakorolhatja. A módszer valamennyiünk számára hozzáférhető, ha fel kívánjuk fedezni lelkünk kincsestárát, a bennünk rejlő végtelen tudatot.

Az első lépés tehát a meditáció művészetének elsajátítása. A következő az egyéni átalakulás, hogy világi életünkben kibontakozzon spirituális szemléletünk. Így földi feladataink, kötelezettségeink ellátása közben is megőrizzük lelkünk tudatosságát. Ez azt jelenti, hogy kifejlesztjük magunkban az erőszaknélküliség, igazságosság, tisztaság, alázat és az önzetlen szolgálat spirituális értékeit. Végül a benső béke és a személyes átalakulás elvezet a világbékéhez. Benső békénk elérésével ugyanis hozzájárulunk az emberi egységhez, az egyetemes békéhez és a létezés tökéletesedéséhez.

A Spiritualitás Tudományának két oldala: az elmélet és a gyakorlat. Tanulmányozzuk a tanítást, mielőtt rálépnénk a bensőbe vezető ösvényre! Ismerjük meg a feladatainkat, hogy előreléphessünk, spirituálisan fejlődhessünk! Ha megértjük a Mesterek tanítását, akkor készen állunk arra, hogy a spirituális kötelezettségeket egész hátralévő életünkre elvállaljuk. Az alapvető feltételeknek eleget téve kérhetjük az élő Mestertől a beavatást. A beavatáskor elmagyarázzák nekünk a meditációs gyakorlatokat, és egyenes tapasztalatban részesülünk az Isteni Fényből s a Mennyei Zenéből.

A feltételek teljesítésével rakjuk le a spiritualitás épületének alapját. Ezek gondos betartása nélkül benső előrelépés aligha remélhető. Bármelyik életterületen csak fegyelemmel érhetünk el eredményt, s ez alól a spiritualitás sem kivétel. Az út alapkövetelményei közé az alábbi szempontok tartoznak: napi rendszeres, 2.5 óra meditáció; vegetáriánus táplálkozás; az alkoholtól és kábítószertől való tartózkodás; erkölcsös élet folytatása, amelybe beletartozik, hogy becsületesen keressük meg a kenyerünket.

A továbbiakban a spirituális élet szempontjait és a többi segítő tényezőt részletezzük.

Vegetáriánus táplálkozás bővebben...
Meditáció bővebben...
Útmutatás, vezetés a spirituális utazáson bővebben...
A satsang jelentősége bővebben...
Etikus élet, önelemzés, spirituális napló bővebben...
Embertársaink önzetlen szolgálata bővebben...

:: KAPCSOLAT ::
A Spiritualitás Tudománya