SSE | Könyv | DVD
 

  Felhasználónév:
  
  Jelszó:
  
   

Felhasználók: 598

Könyv ajánló: lelekalapitvany.hu

Sant Rajinder Singh Ji Maharaj (1946*)


Sant Rajinder Singh Ji Maharaj
Sant Rajinder Singh a Spiritualitás Tudományának élő Mestere. Személyében tökéletesen olvad egybe a modern tudomány és az ősrégi misztika. Spirituális Mesterként olyan gyakorlati meditációs módszert tesz közkinccsé, amelynek segítségével megtapasztalhatjuk önmagunkban a spirituális régiókat.

Sant Rajinder Singh 1946. szeptember 20-án Indiában, Delhiben, spirituális légkörű családba született. Nagyapja, Sant Kirpal Singh, édesapja, Sant Darshan Singh és édesanyja, Harbhajan Kaur mind odaadó tanítványai voltak a Sant Mat nagy Mesterének, Hazur Baba Sawan Singhnek.

A gyermek Sant Rajinder Singh életkorát messze meghaladóan élénk intellektussal, céltudatossággal és érettséggel rendelkezett. Nagyapja és édesapja ösztönözte, hogy kiemelkedően teljesítsen a fizikai tevékenységekben, a tanulásban és a spirituális területen egyaránt. Össze tudta hangolni kiválóan végzett elméleti tanulmányait a sporttal, és a tanulmányokon kívüli tevékenységekkel. Tanulmányaiban nagyon magas szintet ért el, és minden iskolai tevékenységében vezető szerepet vitt.

Sant Rajinder Singh gyermekként a szüleivel együtt meditált. Hivatalosan 1962. július 2-án, 16 éves korában kezdődött meg spirituális képzése, amikor Sant Kirpal Singh beavatta a Fény- és Hangáradatba.

Kiemelkedő tanulmányi eredménnyel, B.S. (Bachelor of Science) fokozattal szerzett elektromérnöki diplomát az indiai Madrasban. Ezt követően ő volt az első nem amerikai, aki a Chicagóban lévő Illinoisi Műszaki Egyetemre „Különleges Egyetemi Ösztöndíjat” kapott. Kimagasló eredménnyel – az elektromérnöki szakterületen szerzett M.S. (Master of Science) fokozattal – fejezte be iskolai tanulmányait. Szakmai sikereket ért el a hírközlés, elektronika és számítástechnika területén, és magas beosztásban dolgozott a világ egyik vezető távközlési vállalatánál. Kutatómérnökként az emberi hang és a számítógép kapcsolatát kutatta. Sok találmány fűződik a nevéhez.

Sant Rajinder Singh élete szakmai pályafutása mellett Mestere spirituális küldetésének önzetlen szolgálatával telt. Amikor Sant Kirpal Singh 1972-ben világkörüli útra indult, Sant Rajinder Singh segített a chicagói programok szervezésében. Ezen a körutazáson egy nagy konferencia munkálatait hangolta össze, irányította és többféle munkacsoporttal dolgozott együtt. Így értékes tapasztalatokhoz jutott saját későbbi hatalmas programjaihoz, amikor százezernél is több résztvevővel nemzetközi konferenciákat hívott össze.

1974-ben Sant Kirpal Singh eltávozott a fizikai világból, és Sant Darshan Singhre hagyta spirituális küldetésének folytatását. Sant Rajinder Singh több területen is folyamatosan támogatta a Mester spirituális munkáját. Amikor Sant Darshan Singh 1976-ban megalapította a Spiritualitás Tudományát/a Sawan Kirpal Ruhani Missiont – Sant Rajinder Singh az Egyesült Államokban tevékeny szerepet vállalt ennek munkálataiban is.

1976-os indiai tartózkodása során feleségül vett egy gyönyörű, bájos és intelligens fiatal hölgyet, Rita Sachdevet, akivel visszatért az Egyesült Államokba, majd később két gyermekük született.

Sant Darshan Singh felkészítette Sant Rajinder Singhet a nagy, világméretű szervezet vezetési feladataira. Sant Rajinder Singh elkísérte Sant Darshan Singhet négy világkörüli útjára Európába, Észak-Amerikába, Dél-Amerikába, segítve őt abban, hogy a programok gördülékenyen folyjanak le.

1989. május 30-án Sant Darshan Singh eltávozott a földi világból, és Sant Rajinder Singh vette át a spirituális művet. Az új szerep kihívást jelentett, de Sant Rajinder Singh könynyedén tett eleget neki.

Sant Rajinder Singh tudós és misztikus, iskolaalapító és békehírnök. A meditáció nemzetközileg elismert szakértője. Folyamatosan utazik a világban. Az egy-egy városban eltöltött két, három vagy négy nap alatt intenzív programokat tart – meditációs szemináriumokat, közös és személyes beszélgetéseket, találkozókat. Utazásai során a világon mindenfelé sok új központot nyitott meg, így ma ezek száma meghaladja az 1700-at. Folyamatos utazásának egyik célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az eltérő kultúrájú embereket. Programjaira a világ minden részéből eljönnek, és barátságot kötnek az emberek. Ezzel az együttműködéssel valósul meg – az ő szavaival – az „egység a különbözőségben”.

Sant Rajinder Singh irányítja a Delhiben lévő Kirpal Ashramot, a Spiritualitás Tudománya/Sawan Kirpal Ruhani Mission nemzetközi központját. Új iskolarendszert alapított Indiában, ahol Darshan Akadémia néven már tizenöt ilyen iskola működik. Ezekben az iskolákban óvodáskortól érettségiig magas szintű és sokoldalú általános képzés és spirituális nevelés folyik.

A meditációval elérhető benső és külső békéről szóló tanítását jól ismerik a polgári, vallási és spirituális vezetők. Sant Rajinder Singh kezdeményezője és az elnöke az Ázsiában, Amerikában és Európában megrendezett nagy nemzetközi valláskonferenciáknak és békekonferenciáknak. Mindezt azért teszi, hogy ezek a nagyon fontos törekvések elősegítsék a vallások, nemzetek, kultúrák és fajok közötti világszintű béke létrejöttét.

Ő elnökölt az „Emberi Egység” 16-19. nemzetközi konferenciáin, és a Delhiben megrendezett „Vallások Világközösségének 7. Konferenciáján”. Díszvendége volt a „Világvallások Parlamentjének” Chicagóban (1993-ban), a „Vallás és Béke” világkonferenciának Rómában és a Garda tónál (1994-ben), továbbá ő a házigazdája az évenként megrendezett „Emberiség Egyesítése” és a „Misztika” nemzetközi konferenciáknak. Sant Rajinder Singh többek között fő szónok volt 1999-ben a Müncheni Nemzetközi Békekonferencián, 2000-ben New Yorkban az ENSZ Világbéke Csúcstalálkozón. Az ENSZ megalakulásának ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepség megnyitóján, a Szent János Katedrálisban, Sant Rajinder Singh több ezer vendéget helyezett meditációba. Találkozott és megbeszéléseket folytatott Őszentségével, II. Pál Pápával, a Dalai Lámával, Kofi Annannal (az ENSZ főtitkárával), Arinze és Martini bíborosokkal, Walesa és Arias elnökökkel.

A béke és az oktatás területén végzett munkásságáért számos kitüntetésben részesült, így többek között megkapta az ENSZ Vallásközi Szervezete (NGO) Békenagydíját. Kiemelkedő Nemzetközi Vezető Díjat kapott az I.I.T.-tól (Illinois Műszaki Egyetem, Chicago) a béke és spiritualitás területén végzett munkájáért. Három egyetem három tiszteletbeli doktori címmel ismerte el az oktatás, a spiritualitás területén és az emberi egység megteremtése érdekében végzett kimagasló nemzetközi munkásságát.

Az emberek millióinak szerte a világon, erővel telített, mégis egyszerű módszert tanít szemináriumokon, meditációs napokon, televíziós bemutatókon és rádióműsorokban. Sant Rajinder Singh könyvei, a tanításról szóló hang- és videofelvételek, és sok száz írása már ötven nyelven elérhető, és az internet is bőséges információt nyújt meditációs módszeréről, a Mesterek tanításáról.

Könyvei, írásai közül magyar nyelven Az isteniség selyemfonala, Spirituális szomjúság, Lelkünk megerősítése meditációval, Gyógyító meditáció, Hatodik csakra, Spirituális beteljesülés a mai életben, Világbékére nevelés, az Isteni Pohárnok, az Elmélet és gyakorlat olvasható. Előadásait hang-, videokazettáról, és manapság főleg dvd-ről hallgathatjuk (angolul, magyar fordítással, felirattal). Számtalan, csak ebben a formában megjelent írása, előadása olvasható a Sat Sandesh (Igazság Üzenete) című folyóiratunkban.

Sant Rajinder Singh egyik legjelentősebb hozzájárulása a modern spiritualitáshoz az, hogy az ősrégi tanításokat világos, érthető nyelven teszi hozzáférhetővé ebben a tudományos korban. A tudomány nyelvezetét és a kommunikáció művészetét alkalmazva mutatja meg azt a gyakorlati módszert, amelynek segítségével a lélek újra egyesülhet Istennel. Tanítása szerint: „A bennünk lévő Isteni Fényre és Hangra meditáláskor élvezhetjük a belső békét. Ha egyszer elérjük ezt az állapotot, másokra is sugározni fogjuk a szeretetet és nyugalmat. Az összes élőlényben meglátjuk Isten Fényét. Felismerjük, hogy valamennyien az egy Isten gyermekei vagyunk, a vallási, nemzetiségi vagy társadalmi helyzetből eredő külső címkéktől függetlenül. Ha egyszer ráébredünk, hogy Isten gyermekei, tehát Istenben testvérek vagyunk, akkor szeretetet sugárzunk mindenki felé, keressük a lehetőségeket embertársaink segítésére, és nem bántunk meg másokat. Így saját környezetünkben a béke és egység forrásai leszünk. Ha minden ember így fog élni, hamarosan eljön az idő, amikor béke lesz az egész földön.”

A következő címeken lehet kapcsolatba lépni vele:
Sant Rajinder Singh
Kirpal Ashram, Sant Kirpal Singh Marg, Vijay Nagar
110009 Delhi, India (vagy)
Science of Spirituality, 4S 175 Naperville Road, Naperville
60563 Illionis, USA

:: KAPCSOLAT ::
A Spiritualitás Tudománya