SSE | Könyv | DVD
 

  Felhasználónév:
  
  Jelszó:
  
   

Felhasználók: 598

Könyv ajánló: lelekalapitvany.hu

Tájékoztató a beavatásról

A Spiritualitás Tudományának két oldala van az elmélet és a gyakorlat. Az elméleti ismereteket a Mester előadásain, a Mesterek által írt könyvekből, és a satsangokon tanulhatjuk meg. A gyakorlati oldalt a beavatáskor sajátíthatjuk el, amikor a Mester elmagyarázza nekünk a meditációs gyakorlatokat, és közvetlen tapasztalatban részesít az Isteni Fényből és a Mennyei Zenéből.

Előkészület a szent beavatáshoz

Az alapvető feltételeknek eleget téve kérhetjük az élő Mestertől a beavatást. A feltételek teljesítésével rakjuk le a spiritualitás épületének alapját. Ezek gondos betartása nélkül benső előrelépés aligha remélhető. Az élet bármely területen csak fegyelemmel érhetünk el eredményt, s ez alól a spiritualitás sem kivétel. Az Út alapkövetelményei közé az alábbi szempontok tartoznak: napi rendszeres meditáció; vegetárius táplálkozás; az alkoholtól és kábítószertől való tartózkodás; erkölcsös élet folytatása, amelybe beletartozik, hogy becsületesen keressük meg a kenyerünket.

Vegetárius táplálkozás bővebben...
Erkölcsös élet bővebben...
Meditáció bővebben...

Mi a teendőnk, ha kérjük a szent beavatást?

Minden körülmények között Sant Mat útjának élő, tökéletes Mestere engedélyezi és végzi el a beavatást. Személyesen is átadhatja a beavatási útmutatásokat, de az is lehetséges, hogy a Mester által felhatalmazott képviselő vagy csoportvezető olvassa fel az útmutatásokat az Ő nevében. Ha valaki – az élő Mester jóváhagyásával – egy megbízottól kapja meg a beavatási útmutatásokat, az illetőt akkor is az élő Mester avatja be. Kizárólag a Mester az, aki a beavatást végzi, nem pedig a megbízott személy, mert ő csupán felolvassa a külső útmutatásokat az élő Mester nevében, de az élő Mester az, aki a spirituális erejét a bensőben, spirituális szinten átadja.

Ha valaki úgy határoz, hogy kéri Sant Rajinder Singhtől a szent beavatás ajándékát, akkor első lépésként kitölti a beavatáskérő lapot. Ha Sant Rajinder Singh Magyarországon vagy külföldön tartott előadása után kéri valaki a beavatást, akkor az előadás után maradjon a teremben. Itt a beavatás megkezdése előtt rövid tájékoztatást, és egy dossziéban néhány információs anyagot, valamint a beavatást kérő lapot kap. Ezen néhány személyi adatot kérünk (név, lakcím, születés helye, ideje, telefonszám, e-mail cím), hogy sokféle programunkról, országos összejöveteleinkről, nagyon sikeres nyári táborainkról, új kiadványainkról, a Mesterrel való újabb találkozások lehetőségeiről ezután mindig tájékoztatást adhassunk.

Ha nincs lehetőség a Mesterrel való személyes találkozásra, akkor a satsang koordinátor, akitől a beavatást kérő a nyomtatványt kapta, gondoskodik róla, hogy a kérelem eljusson a Mesterhez. Amikor az Ő engedélye megérkezik, sor kerülhet a beavatásra.

A beavatás megkezdése előtt szabadon vissza lehet lépni. Ebben az esetben kérjük, hogy távozáskor az ajtónál szíveskedjen leadni a dossziét. A beavatás megkezdésekor csak a beavatást kérők és a már beavatott tanítványok maradhatnak a teremben.

:: KAPCSOLAT ::
A Spiritualitás Tudománya