SSE | Könyv | DVD
 

  Felhasználónév:
  
  Jelszó:
  
   

Felhasználók: 557

Könyv ajánló: lelekalapitvany.hu


Sant Rajinder Singh - Újévi Üzenet 2018

Kedves Testvéreim az Úrban!

Isten, mint szerető Szülő mindannyiunkkal találkozni akar, hiszen mi mind az Ő gyermekei vagyunk.

Ő arra vár, hogy az Egy felé fordítsuk az orcánkat, aki megteremtett bennünket. Vajon 2017 és 2018 fordulóján ott van-e az ünnepi ajándékaink listáján az, amely Istent nagyon boldoggá tenné? Mi lenne, ha felajánlanánk Őneki a figyelmünk befelé irányításának az ajándékát, hogy a hosszú elválasztódás ideje után végre újra együtt lehessünk a ránk oly nagy izgalommal várakozó Atyánkkal?

Az Istennel való találkozás feladatának megvalósításához egy új jelszót adok, amelyet az elkövetkező esztendőben mindenki a javára fordíthat:

Váljunk makulátlanul tisztává 2018-ban!

Mit jelent a „makulátlan” szó? Azt, hogy a lelkünket teljesen megtisztítjuk, szeplőtlenné tesszük, hogy egyesülhessünk Istennel. Ehhez ugyanis foltnélkülivé szükséges válnunk.

Amikor a lelkünket többé nem fedik be a szenny, a piszok rétegei, akkor tökéletesen tiszta állapotba kerülve nemcsak az Istennel való találkozásra állunk készen, hanem arra is, hogy újra belemerüljünk a Forrásunkba, ahonnan eredetileg származunk.

Annak érdekében, hogy 2018-ban makulátlanná formálódjunk, és így lehetővé váljon az Úrral való egységünk elérése, aki alig várja, hogy ez megtörténjen, különböző lépéseket tehetünk.

Először is imádkozhatunk Istenhez, hogy újra merítsen bele bennünket az üdvösség, a boldogság és az öröm Óceánjába. Kérhetjük, hogy nagyobb szenvedéllyel, lelkesedéssel, elkötelezetten és rendszeresen sikerüljön meditálnunk, hogy megtapasztalhassuk az Ő jelenlétét. A benső Fényre és a Hangra meditálva megtisztulunk, így a lelkünk cseppje benső utazást tehet az Istenből eredő Áradattal, és ennek az ölelésében vissza tudunk térni Őhozzá.

Másodszor, részt vehetünk a spirituális előadásokon, amelyek arra emlékeztetnek bennünket, hogy Isten vár ránk. A spirituális írások arra ösztönöznek, hogy ne csak a világi feladatainkat lássuk el, hanem meditáljunk is, hogy egyre közelebb kerülhessünk a bensőnkben Istenhez.

Harmadszor, figyelmet fordíthatunk a gondolatainkra, a szavainkra és a tetteinkre, valamint az irányra, ahová ezek a lelkünket viszik. Ha azt tapasztaljuk, hogy a gondolataink, a szavaink és a tetteink fátyollal borítják be a lelkünket, imádkozhatunk, és napi rendszerességgel buzgón tehetünk annak érdekében, hogy a szenny lemosódjon az igazi valónkról. Így az ismét az eredeti tisztaságában tündökölhet.

Ha valóban szeplőtlenné akarunk válni 2018-ban, akkor olyan időbeosztást, szokásrendet alakítsunk ki, hogy minden egyes nappal sikerüljön közelebb kerülnünk a célunkhoz, Istenhez!

Azt kívánom, hogy 2018-ban mindannyian váljunk makulátlanul tisztává! Így mindannyiunk lelke újra egyesülhet Istennel, aki alig várja már a velünk való találkozást.

2018. január 1.
A legnagyobb szeretettel,


Rajinder Singh

:: KAPCSOLAT ::
A Spiritualitás Tudománya