SSE | Könyv | DVD
 

  Felhasználónév:
  
  Jelszó:
  
   

Felhasználók: 534

Könyv ajánló: lelekalapitvany.hu


Sant Rajinder Singh - Újévi Üzenet 2017

Kedves Testvéreim!

A legmelegebb üdvözletemet küldöm nektek az ünnepekre és az új esztendőre. Minden újév napja lehetőséget nyújt számunkra, hogy felbecsüljük, mennyivel sikerült közelebb jutnunk a végső célunkhoz. Ha azt eddig nem értük el, akkor vizsgáljuk meg: még mennyit szükséges előrehaladnunk, és mi az, ami ebben hátráltat bennünket! Segítségül szolgál, ha az emlékezetünkben tartjuk a 2017-es év mottóját:

2017-ben összpontosítsunk a benső színtérre!

A spirituális utat járva az életünk fő küldetése az, hogy felfedezzük önmagunkban a benső világteret – a csodálatos spirituális régiókat, ez ugyanis elvezet bennünket az önfelismeréshez és Isten megtalálásához.

A fizikai, érzelmi, intellektuális és anyagi elképzeléseink, törekvéseink megvalósítása sokféle elfoglaltságot jelenthet az életünk külső színterén, ám az egyetlen, a legfontosabb, amely a lelkünkön segít – a spirituális cél, amelyet úgy válthatunk valóra, ha a bensőnkre koncentrálunk. Az életben sok kihívással szembesülünk, mialatt igyekszünk előbbre jutni, elérni, amire vágyunk, de csupán egy dolog nyújthat örök békét, boldogságot és üdvösséget: az Istennel való egyesülés. Ahogy közeledik az újév, felmérhetjük, hogy elértük-e már ezt a célt. Ha még nem, akkor vajon mit kell tennünk annak érdekében, hogy a fejlődésünk felgyorsuljon?

Miközben ellátjuk a világi kötelezettségeinket is, állandóan tartsuk a figyelmünket a benső színtéren, hogy találkozhassunk Istennel! A spirituális Mesterek nekünk adták a meditáció módszerét, amellyel be tudunk lépni a bensőnkbe, és rátalálhatunk Istenre. A spirituális úton a siker összetevői a következők: a napi legalább két és fél óra meditáció; az önelemzést segítő napló vezetésével mindazoknak a hibás gondolatoknak, szavaknak és tetteknek a kigyomlálása, amelyek késleltetik a fejlődésünket; a vegetáriánus életvitel, az alkohol, a kábító hatású és a hallucinációt előidéző szerek elkerülése; a satsangra járás és az önzetlen szolgálat.

Ahogy előretekintünk 2017-re, határozzuk el, hogy a napirendünkben megtesszük azokat a kiigazításokat, változtatásokat, amelyekkel a bensőbe összpontosítás kapja az elsőbbséget! Ugyanis annyira hosszú a mindennapi házimunkáink, a kötelezettségeink és a világi törekvéseink listája, hogy soha nem érünk a végükre. Ha elvégezzük a spirituális gyakorlatainkat, vezetjük az önelemző naplót, részt veszünk a satsangon, önzetlenül szolgálunk, fizikai vagy anyagi segítséget nyújtunk – ha ezek rendszeres végzése kerül a tevékenységi listánk legelejére, akkor lassan, de teljes bizonyossággal még ebben az életben elérjük az isteniséggel való egységet.

A szeretetem, a legjobb kívánságaim és az imáim segítsenek benneteket abban, hogy 2017-ben sikerüljön a benső világtérre összpontosítanotok, ami elhozza számotokra a soha el nem múló üdvösséget és örömöt!

2017. január 1.
A legnagyobb szeretettel,


Rajinder Singh

:: KAPCSOLAT ::
A Spiritualitás Tudománya