SSE | Könyv | DVD
 

  Felhasználónév:
  
  Jelszó:
  
   

Felhasználók: 612

Könyv ajánló: lelekalapitvany.hu

Interaktív tanítási technika
A spirituális tananyagot alkotó leckék feldolgozására interaktív tanítási technikákat használunk. Az egész osztályt folyamatosan bevonjuk a munkába. Az interaktív technikát alkalmazva, a tanulókkal való folyamatos együttműködéssel dolgozzuk fel az anyagokat: részt vesznek a felolvasásban, a tananyag értelmezésében, majd párokban, hármasával, kisebb csoportokban folytatják a munkát, vagy egy projektben együtt dolgozik az egész osztály. Vannak olyan projektek is, amelyek egyéni munkát igényelnek, de annak eredményeit az illető mindig megosztja a csoportjával, illetve az egész osztállyal.

A tanulók a példákból tanulnak. A tanártól elvárt főbb viselkedési jellemzők:

 • minden diákot tisztel
 • tiszteli a tanulók ötleteit és véleményét
 • úgy tart fegyelmet, hogy a tanulókat informálja az osztályműködés szabályairól, ezekre udvariasan, kedvesen, de mindig határozott módon emlékeztetve őket
 • mosolyog és kedves
 • pozitív és a hangja tónusa gondoskodó
 • a testbeszéde is pozitív, nem fenyegető
 • gondosan, körültekintően figyel
 • az „én”-üzenettel valamilyen elvárást, szükségességet fejez ki
 • a pozitív értékek példaképe, amelyek a tanulókban fognak kifejlődni a tanulás egész folyamatában.

A képességek fejlesztése

A Spirituális tanterv a mentális-, a munka- és az életkezelési képességek magas szintre való fejlesztését szolgálja. A tanulás évei alatt a tanulóknak mindvégig lehetőségük van a következő képességek fejlesztésére:
 • olvasási készség
 • íráskészség
 • világos, helyes kiejtés
 • nyelvtani ismeretek
 • szókincs bővítése
 • riportírás és hírlapok tanulmányozása
 • matematikai képességek
 • tudományos módszerek alkalmazása
 • az egészséggel és a helyes táplálkozással kapcsolatos kutatások
 • szociális képességek
 • kommunikációs készségek
 • a különböző médiák használata
 • együttműködési és csoportépítési képesség
 • tanácskozás, vita lefolytatása
 • retorika
 • célok kitűzése
 • időgazdálkodás

Diák-felelősség és fegyelem

A „fegyelem” fogalom itt a felállított osztály-szabályokra való hivatkozást jelent, amelyet mindenki megért, és amelyekkel egyetért az egész tanítási folyamat kezdetén. Előnyben részesítjük azt, hogy maguk a tanulók dolgozzák ki a szabályokat a tanár irányításával, mert így megérthetik azok célját, és azt, hogy azok mindannyiuk biztonságát szolgálják.

A szabályokat a pedagógus kinyomtatja, és szétosztja a diákoknak és a szülőknek. A gyerekek és a szüleik is aláírják, jelezve, hogy megértették és tiszteletben tartják.

Ha egy tanuló megszeg egy szabályt, a tanár kedvesen, de határozottan emlékezteti őt a szabályra, és megköveteli annak jövőbeli betartását. A tanuló semmilyen körülmények között nem üthető meg, nem bántalmazható a szabályok megszegése miatt. Az iskolavezetésnek találnia kell olyan alternatív megoldásokat, amelyekben soha nem jelenhet meg az erőszak.

A diákok tanulmányi eredményeinek az értékelése

Az értékelés célja annak megállapítása, hogy a diákoknak mennyire sikerült teljesíteniük a leckék követelményeit. Erre többféle módszer létezik. Az iskolákban az írásbeli számonkérés a legelterjedtebb, ugyanakkor fontos, hogy másfajta módszereket is használjunk.

Sokszor elengedhetetlen az írásbeli dolgozat, például ha szavakat, definíciókat akarunk visszakérdezni, vagy ha csupán arra vagyunk kíváncsiak, mire emlékeznek egy adott olvasmányból.

Sokféle önértékelési eszköz és további célokat meghatározó módszer létezik, amelyek segítségével a diákok megtanulhatják, hogyan vállaljanak felelősséget saját fejlődésükért.

:: KAPCSOLAT ::
A Spiritualitás Tudománya