SSE | Könyv | DVD
 

  Felhasználónév:
  
  Jelszó:
  
   

Felhasználók: 612

Könyv ajánló: lelekalapitvany.hu

Általános bevezető a céljáról és a filozófiájáról
Sant Mat nagy Mestereinek oktatási filozófiáját, amelyre ez az iskolatípus épül, Sant Rajinder Singh 1990-ben Bogotában, a kolumbiai oktatási minisztériumi teljes ülés előtt fejtette ki:

„Hatalmas felelősség nyugszik a vállatokon, hiszen bármely ország oktatási minisztériuma gondjaira van bízva egy kormány egyik legnemesebb és legfontosabb feladata – a nemzet és a világ jövendő polgárainak a nevelése. Bármilyen oktatási politikát folytattok, akármilyen új projektet vezettek is be, az embermilliók életére lesz hatással szerte az országban és a világon. Az új oktatási-nevelési célkitűzéseitek és irányvonalatok gyümölcseit huszonöt-harminc év múlva fogjátok élvezni, amikor ezek a tanulók felnőnek, és a társadalom vezetői lesznek. Amikor felvállaljátok ezt a nagy felelősséget, fontos, hogy mindannyian mélyen nézzetek a szívetekbe és a lelketekbe, hogy a lehető legjobbra legyetek képesek!

Ahogy előrehaladunk az életünk útján, mind nagyobb felelősséget érzünk a gyermekeink sorsáért. Tudni szeretnénk, hogyan lehet úgy felnevelni őket, hogy nálunk jobb emberekké váljanak. Azt kívánjuk, hogy az ő életük a miénknél könnyebb legyen. Keleten az emberek abban hisznek, hogy az emberi lénynek három összetevője van, a fizikai, az intellektuális és a spirituális oldala, és ezeket egyformán ápolni szükséges. Sajnos, a spirituális aspektusról megfeledkezünk, miközben az élet másik két oldalát rendkívüli mértékben fejlesztjük.

Ahhoz, hogy egyensúlyt tudjunk teremteni az életünkben, nagy hangsúlyt kell fektetnünk az oktatás spirituális oldalára is.

A spiritualitás az élet magasztos értékeinek kifejlesztésével foglalkozik, amely által jobb emberré formálódunk. A spiritualitás azt jelenti, hogy szeretet virágzik ki a szívünkben az egész emberiség iránt, függetlenül mások bőrszínétől, vallásától, nemzetiségétől; tekintet nélkül arra, hogy valaki gazdag vagy szegény, Keletről vagy Nyugatról származik-e. Ha meglátjuk Isten Fényét minden emberben, akkor ezzel békességet és harmóniát hozunk a világba.”

Indiában jelenleg 15 Darshan Akadémia működik 3-16 éves korig. Az első ilyen típusú iskolát Sant Rajinder Singh 1995-ben Meerutban alapította.

A spirituális tantervet az óvodai és iskolai nevelés-oktatás keretében, a spirituális tudomány megismertetésére, megtanítására alkalmazzák. A tananyag, amelyet a növendékek az évek során elsajátítanak, vallások felett álló, nyitott minden nemzetből és vallásból származó előtt. Az etikai értékek kifejlesztésére, a jobb emberré formálódásra, a pozitív életszemléletre, a környezettel való harmonikus együttélésre, mások önzetlen segítésére, türelmes elfogadására, az összes életforma tiszteletére, bolygónk megóvására összpontosít. Mindezek az alapját jelentik az igazi önvalónk felismerésének, amelynek eszköze a meditáció. A tanulók megismerik és rendszeresen gyakorolják a meditáció módszerét. Megtanítják nekik, hogy a meditáció gyakorlása javítja a koncentrációt, csökkenti a stresszt, és a lelkünk megtapasztalásával békességre és örök boldogságra lelünk a bensőnkben, és ez elősegíti a külső béke és egység megteremtését is.

A vallások összehasonlító tanulmányozásával a tanulók átfogó, alapos ismereteket szereznek ezen a területen. Megtanulják tisztelni a különféle vallásokat, kultúrákat, és minden hagyomány spirituális Tanítóit. A gyakorlatba ültetik a spiritualitás kifejezését a különféle művészeti formák alkalmazásával (festészet, költészet, zene, szobrászat, színművészet, kézművesség, stb.).

Az egész spirituális képzési rendszer lényegéből fakadóan a növendékeket a szüleik, a tanáraik és a tanulótársaik tiszteletére ösztönözzük. Sokféle módszer alkalmazásával folyamatosan abban erősítjük őket, hogy fizikailag, mentálisan, szociálisan, kulturálisan, érzelmileg, etikailag és spirituálisan egyaránt fejlődjenek, és kiteljesedett emberi lényekké váljanak, akik tevékenyen közreműködnek abban, hogy e világ mindenki számára békésebb, jobb hely legyen.

:: KAPCSOLAT ::
A Spiritualitás Tudománya